Prijava

HRVATSKA TREBA TRAŽITI OD SUDA PONIŠTENJE ARBITRAŽNE ODLUKE

  • Napisao/la  TERMINATORI

HRVATSKA TREBA TRAŽITI OD SUDA PONIŠTENJE ARBITRAŽNE ODLUKE

Hrvatska Vlada i pogrešno definira kontaminacijom rad Slovenske diplomacije i slovenskog arbitra, ono što se normalno naziva djelom prijevare i tretira se kao kazneno djelo. Svaka utakmica koja je lažirana ( kao arbitraža Slovenaca) se kazneno progoni, a počinitelji se zatvaraju.

Hrvatska Vlada je morala nakon povlačenja svoga suca iz Arbitraže i napustila suđenje zahtijevati da se rad Arbitražnog suda raspusti. I tu je pogrešila jer se nije pridržavala arbitražnog postupka.

Što je Međunarodna arbitraža.

To je rasprava o međunarodnom sporu pred arbitrom ili arbitrima uz obostrani dobrovoljni pristanak obiju strana. Karakteristika međunarodne arbitraže je obvezna juristička snaga donesenog rješenja za obje strane u sporu i pravo na izbor arbitra obiju strana. Postoje dva oblika arbitraže, sazvan po konkretnom slučaju i stalni predviđen u međunarodnim ugovorima radi rješavanja mogućih sporova tijekom izvršenja takvih ugovora.

Arbitražni postupak je bio poznat u srednjem vijeku ali najširu primjenu našao je krajem XVIII st. a osnovnim aktima arbitraže smatra se Haaška konvencija iz 1899 i 1907 o mirnom rješenju međunarodnih sukoba. Primjena arbitraže u svojstvu mirnog rješenja međunarodnih sporova, predviđena je Poveljom UN i mnogim drugim ugovorima.

Hollandija, Danska i Njemačka pred Haškim međunarodnim sudom u arbitražnom postupku 1969 riješile su spor o granici na Sjevernom moru, Britanija i Francuska riješile su dugogodišnji spor oko granice La Manša1977, Argentina i Čile arbitražom su riješile spor o morskoj granici u kanalu Beagle, Tunis i Libija arbitražom su riješile spor o morskoj granici 1977, Sad i Kanada arbitražom su riješile spor oko granice u zaljevu Maine 1984, Norveška i Danska arbitražom su riješile spor 1993 oko Jan Mayena i Grenlanda i dr.

 

Arbitraža,

Arbiter-izabrani sudac lat. to je arbitražni sud koji donosi odluku-presudu, na osnovu dogovorenog postupka među strankama ili utvrđenog zakonodavstva, a obje strane moraju dati suglasnost na arbitražni postupak. Rješenje arbitraže je konačno i moraju ga na osnovu suglasnosti provesti obje strane u postupku.. Postoje arbitraže institucionalne, to su stalne arbitraže koje imaju široke ovlasti i povremene ad hoc koje se osnivaju prema posebnim zahtjevima, a sastavljaju se od specijalista određenih profila, te međunarodne i domaće arbitraže.

Specifičnost takvih sudova je da svaka strana ima pravo imenovanja po jednog svog člana, suca.

U međunarodnim sporovima sude na osnovu međunarodnog prava, a u domaćim sporovima na osnovu nacionalnog zakonodavstva, odluka arbitraže obvezuje sve stranke u sporu na izvršenje rješenja.

 

Greška naše diplomacije.

Kako vidite u postupku svaka strana u sporu prvo mora pristati na arbitražni postupak, a drugo svaka država daje samo po jednog suca, a glavnog suca Arbitražni sud.

S obzirom da je Hrvatska istupila iz postupka radi varanja i podmetanja slovenskog suca i Slovenske diplomacije te su dogovarali rješenje u njihovu korist s drugim sucima suda.

Nakon izlaska iz postupka arbitraže Hrvatska je trebala tražiti da se Arbitražni sud zatvori. I to možemo učiniti još i danas i tužiti sud i suce zbog prijevare.

Nasuprot tome Arbitražni sud je protuzakonito bez našeg pristanka sam postavio druga dva suca i nastavio postupak i donio odluku.

Radi toga da se suci naplate jer svaka strana u sporu je morala platiti po 50 milijuna eura.

To znači da nema nikakve veze s postupkom koji nije kontaminiran već je počinjeno kazneno djelo sudaca koji su vodili ovaj postupak.

Sada se Slovenska diplomacija poziva na međunarodno pravo da ga Hrvatska strana mora poštovati i vladavinu prava.

S druge strane Hrvatska niti dvadesetidvije godina nakon rata nije suverena država jer se na njezinom teritoriju nalazi strana okupacijska Slovenska vojska na Svetoj Geri i na Dunavskoj Adi Srpska vojska.

Ima tu još mnogo sr...nja, ali je važno da se oni pozivaju ( radi se o Vladi Slovenije ne i narodu koji živi uz granicu)

na međunarodno pravo i Vladavinu prava.

U postupku koji su Slovenci postigli tako što su Hrvatsku ucjenjivali da moramo pristati na arbitražu, a ne na Međunarodni sud o morskom pravu. Po kojem je dogovorena granica 1968. Godine sa Italijom, i koju je potvrdila Badinterova Komisija. I tu se nema što razgovarati. Neka traže izlaz na otvoremo more od Italije s kojima također graniče.

Postavlja se logično pitanje zar prijevara, podmetanje i ucjenjivanje spadaju u međunarodno pravo i Vladavinu prava. I sada Slovenci hodaju po Europi i traže međunarodnu pravdu i primjenu rješenja lažnog suda.

Ako je ucjena i prijevara ta vladavina prava koju će podržavati EU i nekakvi starčeki koji se stalno ljube i štipaju za guzicu premijera.

Tada podsjećamo da je u Hrvatskoj proveden protuustavni i nevažeći REFERENDUM o ulasku u EU jer je na biralište izašlo svega 43% birača, a naši suci slični ovima iz Haga proglasili su ga važećim.

Naši vrli VLADARI VLADAVINE PRAVA su nas na prijevaru upisali u EU kojoj plaćamo 1,0 mlrd. eura članarine, a povučemo sredstava svega 300 mil. eura tako da smo svake godine 700 mil eura u minusu.

Bolje nam je da taj novac potrošimo na izgradnju neke tvornice da zaposlimo mlade koji odlaze trbuhom za kruhom.

Preporućamo Vladi da tuži sud i traži poništenje nezakonite Arbitražne presude.

Prijava or Sign up